Σεμινάρια – Εργαστήρια Φωτογραφίας
Σεμινάρια – Εργαστήρια Φωτογραφίας

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση και την παροχή δυνατοτήτων δια βίου μάθησης στο ευρύ φάσμα της φωτογραφικής δημιουργίας, προσφέρει κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους δια ζώσης και εξ αποστάσεως σεμινάρια-εργαστήρια, masterclasses, διαλέξεις, καθώς και το νέο Μονοετές Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Φωτογραφία.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε άτομα διαφορετικού βαθμού εξοικείωσης με το φωτογραφικό μέσο και συνδέουν άμεσα την καλλιτεχνική, τη θεωρητική και την τεχνική παράμετρο της φωτογραφικής εικόνας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, την κριτική ανάλυση-συζήτηση, τον πειραματισμό, τη συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) και την παρουσίαση έργων στο κοινό.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου και ακαδημαϊκούς με πολυετή διδακτική εμπειρία, αλλά και από ξένους διεθνούς φήμης επισκέπτες εισηγητές. Η μέθοδος υλοποίησης (δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή μικτή εκπαίδευση), η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος, η διάρκεια, οι μαθησιακοί στόχοι καθώς και η διδακτική προσέγγιση ποικίλουν και καθορίζονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εργαστηρίου-σεμιναρίου.

Μέθοδος Υλοποίησης Προγραμμάτων

Τα προγράμματα που πραγματοποιούνται στο Κέντρο, ανάλογα με τη μέθοδο υλοποίησής τους, μπορεί να είναι:

Δια ζώσης προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται με φυσική παρουσία στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα. Στην αίθουσα υπάρχει ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός που απαιτείται για την εύρυθμη υλοποίηση των προγραμμάτων και να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής.

Εξ αποστάσεως προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται αμιγώς με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε “ψηφιακή τάξη”. Χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μικτά προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, το εκπαιδευτικό υλικό και ο τρόπος διδασκαλίας και παρακολούθησης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και στις δυο μορφές μάθησης.

  • Εκπαίδευση από καταξιωμένους διδάσκοντες
  • Ολιγομελή Τμήματα – Τηρείται σειρά προτεραιότητας
  • Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • Με κάθε εγγραφή δωρέαν ετήσια συνδρομή μέλους
  • Ευκαιρίες δικτύωσης με την καλλιτεχνική κοινότητα
  • Η βιβλιοθήκη αριθμεί 5.000 τίτλους βιβλίων και είναι ανοιχτή στους σπουδαστές του ΕΚΦ
  • Εύκολη πρόσβαση, δίπλα στο σταθμό Συγγρού-Φιξ

Προσφερόμενα Σεμινάρια – Εργαστήρια δια ζώσης και online
Mentoring Sessions (online)
Θεωρία και Ιστορία (online)
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (online)
Φωτογραφικές Εφαρμογές (δια ζώσης)
  • H Φωτογραφία της Αρχιτεκτονικής –
    η Αρχιτεκτονική της Φωτογραφίας
Εργαστήρια Δημιουργικής Φωτογραφίας (δια ζώσης)

Το πρόγραμμα μαθημάτων Δημιουργικής Φωτογραφίας διαρθρώνεται σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους (ακαδημαϊκά εξάμηνα). Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της φωτογραφίας ως μέσο δημιουργικής έκφρασης και ως σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική, η εξάσκηση του κριτικού βλέμματος, η εξοικείωση με τις τεχνικές και την τεχνολογία του μέσου και η δημιουργία ολοκληρωμένου portfolio. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας.

Δημιουργική Φωτογραφία
1ος Κύκλος
    Σεμινάριο για Αρχάριους
Δια ζώσης

O πρώτος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με την αισθητική, τις πρακτικές της σύγχρονης φωτογραφίας και τις απαραίτητες τεχνικές, που θα βοηθήσoυν στην κατανόηση και χρήση της φωτογραφικής γλώσσας, ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης, αναδεικνύοντας τη δική τους δημιουργική προσέγγιση. O κύκλος αυτός είναι εισαγωγικός και απευθύνεται σε άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Θα λειτουργήσουν τρία τμήματα, ένα κάθε Τρίτη (16:00-19:00), ένα κάθε Πέμπτη (19:00-22:00) και ένα κάθε Παρασκευή (18:00-21:00).

Διδάσκων: Ηλίας Λόης

Περίοδος: 05/03 – 18/06/2024
Διάρκεια: 15 συναντήσεις των 3 ωρών

1ο τμήμα: Τρίτη, 16.00 – 19.00
2ο τμήμα: Πέμπτη, 19.00 – 22.00
3ο τμήμα: Παρασκευή, 18.00 – 21.00

Δημιουργική Φωτογραφία
2ος Κύκλος
    Σεμινάριο για Προχωρημένους
Δια ζώσης

Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στη διερεύνηση σε βάθος της αισθητικής και της πρακτικής της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και την εξέλιξη σε τεχνικό και δημιουργικό επίπεδο. Στον κύκλο αυτό οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν περαιτέρω τα φωτογραφικά τους ενδιαφέροντα και το προσωπικό τους ύφος και αφετέρου να αναζητήσουν τη δική τους μεθοδολογία για την παραγωγή φωτογραφικού έργου, με τελικό στόχο τη συγκρότηση portfolio. Ο κύκλος αυτός απευθύνεται σε άτομα που με προηγούμενη εξοικείωση ή σε όσους έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο. Θα λειτουργήσουν δύο τμήματα, ένα κάθε Τρίτη (19:00-22:00) και ένα κάθε Πέμπτη (16:00-19:00).

Διδάσκων: Ηλίας Λόης

Περίοδος: 05/03 – 18/06/2024
Διάρκεια: 15 συναντήσεις των 3 ωρών

1ο τμήμα: Τρίτη, 19.00 – 22.00
2ο τμήμα: Πέμπτη, 16.00 – 19.00

Εξ Αποστάσεως Σεμινάρια Φωτογραφίας (online)

Το βασικό πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας αναπτύσσεται σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους και βασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Η εκπαιδευτική διαδικασία συνδυάζει τη διδασκαλία και καθοδήγηση από καθηγητή σε ψηφιακή τάξη μέσω ζωντανής τηλεδιάσκεψης, την παροχή συμπληρωματικών βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την ανάθεση ασκήσεων και την κριτική ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων. Τα μαθήματα είναι προσβάσιμα από οποιοδήποτε μέρος κι αν βρίσκεστε.

Εισαγωγή στην Τεχνική και Αισθητική της Φωτογραφίας
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
    Πρώτος Κύκλος
Οnline Live Sessions και
Πλατφόρμα e-Learning

Ο πρώτος κύκλος του διαδικτυακού προγράμματος μαθημάτων απευθύνεται σε άτομα χωρίς προηγούμενη εξοικείωση που επιθυμούν να προσεγγίσουν τη φωτογραφία τόσο τεχνικά όσο και μέσω μιας συνολικής θεώρησης του μέσου και της πρακτικής του. Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές τεχνικές παραμέτρους της λήψης, της σύνθεσης και του φωτισμού και η πρακτική τους εξάσκηση πάνω σε κύριες θεματικές και προσεγγίσεις του φωτογραφικού μέσου, όπως το πορτραίτο, το στιγμιότυπο, η τοπιογραφία, το στιγμιότυπο και το still life.

Διδάσκων: Στέργιος Καράβατος

Περίοδος διεξαγωγής:
13/03 – 19/06/2024

Φωτογραφικές Εφαρμογές & Δημιουργικές Πρακτικές
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
.  Δεύτερος Κύκλος
Οnline Live Sessions και
Πλατφόρμα e-Learning

Ο δεύτερος κύκλος του διαδικτυακού προγράμματος μαθημάτων απευθύνεται σε άτομα που διαθέτουν προηγούμενη φωτογραφική εμπειρία ή σε όσους έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο. Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της φωτογραφικής αναπαράστασης ως καλλιτεχνική δημιουργία και ως μέσο επικοινωνίας, η εξέλιξη σε τεχνικό και αισθητικό επίπεδο και η πρακτική εξάσκηση με τελικό στόχο την εξέλιξη ή ολοκλήρωση ενός προσωπικού φωτογραφικού πρότζεκτ που να αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.

Διδάσκων: Στέργιος Καράβατος

Περίοδος διεξαγωγής:
06/03 – 19/06/2024

Visual Storytelling – Documentary Practice (δια ζώσης + online)

Το εργαστήριο Visual Storytelling διαρθώνεται σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους (τετράμηνα) και επικεντρώνεται στην πρακτική διερεύνηση της φωτογραφίας ως μέσο αφήγησης και ως εργαλείο οπτικοποίησης της πραγματικότητας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης, με φυσική παρουσία στην αίθουσα, με παράλληλη απευθείας μετάδοση (live streaming) μέσω διαδικτύου, σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις ή ο τόπος διαμονής των εκπαιδευομένων δεν επιτρέπουν τη διά ζώσης παρακολούθηση.

Visual Storytelling I
DOCUMENTARY PRACTICE:
ΔΟΜΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
   Πρώτος Κύκλος
Δια ζώσης ή Διαδικτυακά

Ο πρώτος κύκλος του εργαστηρίου έχει ως στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τον τεκμηριωτικό ρόλο της φωτογραφίας, τις αφηγηματικές τεχνικές, και τους εκφραστικούς κώδικες του μέσου. Έμφαση δίνεται στα μεθοδολογικά βήματα, τη σύλληψη, την έρευνα, τα βασικά εργαλεία και τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για τη δημιουργία μιας φωτογραφικής αφήγησης ενός θέματος ή ιστορίας, επισημαίνοντας και αναλύοντας τα δομικά στοιχεία των εργασιών των συμμετεχόντων και ζητήματα που προκύπτουν σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια.

Διδάσκουσα: Μυρτώ Παπαδοπούλου

Περίοδος διεξαγωγής:
15/03 – 21/06/2024

Διάρκεια: 12 συναντήσεις των 3 ωρών

Visual Storytelling II
LAYERED NARRATIVES & SYMBOLS
   Δεύτερος Κύκλος
Δια ζώσης ή Διαδικτυακά

Ο δεύτερος κύκλος του εργαστηρίου απευθύνεται σε φωτογράφους που βρίσκονται ήδη στη διαδικασία σχεδιασμού ή ανάπτυξης ενός πρότζεκτ και αποσκοπεί στη διεύρυνση των ορίων της φωτογραφικής τους πρακτικής. Τα πολλαπλά επίπεδα αφήγησης, η οργάνωση και μορφοποίηση του περιεχομένου, η νοηματική αναπλαισίωση, η ενσωμάτωση οπτικών συμβόλων καθώς και ο πειραματισμός με άλλα οπτικοακουστικά μέσα θα αποτελέσουν ένα δυναμικό πεδίο αναζητήσεων για την εξέλιξη – ωρίμανση των εργασιών των συμμετεχόντων.

Διδάσκουσα: Μυρτώ Παπαδοπούλου

Περίοδος διεξαγωγής:
11/03 – 17/06/2024

Διάρκεια: 12 συναντήσεις των 3 ωρών

Mentoring Sessions – Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Τα Mentoring Sessions προσφέρουν σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων ένα σχήμα συμβουλευτικής καθοδήγησης, τα απαραίτητα εργαλεία και τις μεθόδους, αποβλέποντας στην εμβάθυνση και τη διεύρυνση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής τους πορείας και πρακτικής. Έμφαση δίνεται στη διαρκή παρακολούθηση και κριτική ανάλυση της δουλειάς που παράγουν και στην παροχή εξατομικευμένων συμβουλών σε οποιοδήποτε θέμα είναι κρίσιμο για την περαιτέρω εξέλιξή της και την τελική μορφή παρουσίασης. Κατά το τρέχον εξάμηνο θα λειτουργήσουν δύο διαφορετικά αυτοτελή εργαστήρια, ένα δια ζώσης με φυσική παρουσία κι ένα αποκλειστικά online μέσω τηλεδιάσκεψης σε “ψηφιακή τάξη”.

Project Development
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ
Οnline Live Sessions

Οnline Live Sessions

Το εργαστήριο Ανάπττυξης Φωτογραφικού Πρότζεκτ απευθύνεται σε φωτογράφους που βρίσκονται στη διαδικασία σχεδιασμού ή ανάπτυξης μίας συγκεκριμένης θεματικής ενότητας φωτογραφικού έργου, με στόχο την εξέλιξη ή ολοκλήρωσή του. Με τη στήριξη και καθοδήγηση της διδάσκουσας και την ενεργή συμμετοχή ολόκληρης της ομάδας, θα αναπτυχθεί ένας συστηματικός διάλογος που θα αναλύει τις ιδιαιτερότητες των εργασιών των συμμετεχόντων και θα προτείνει τα μεθοδολογικά βήματα για τη μορφοποίηση, εξέλιξη και τελική παρουσίαση ενός φωτογραφικού πρότζεκτ ως πορτφόλιο, έκδοση ή έκθεση.

Διδάσκουσα: Νατάσσα Χριστιά

Περίοδος διεξαγωγής:
10/4 – 02/10/2024

Διάρκεια: 10 συναντήσεις των 3 ωρών

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (online)

Το εργαστήριο Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας διαρθώνεται σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους μαθημάτων, έναν εισαγωγικό και έναν εξειδικευμένο. Κατά το τρέχον εξάμηνο θα λειτουργήσουν δύο τμήματα για τον πρώτο κύκλο. Τα μαθήματα διενεργούνται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης σε “ψηφιακή τάξη”, με απευθείας διδασκαλία και παράδοση του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο (live streaming).

Εισαγωγή στο Photoshop
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
   Πρώτος Κύκλος
Οnline Live Sessions

Το σεμινάριο Επεξεργασία Εικόνας – Εισαγωγή στο Photoshop καλύπτει τον κύκλο της επεξεργασίας στατικών εικόνων μέσω του δημοφιλούς προγράμματος Adobe Photoshop. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος και η παροχή πρακτικών γνώσεων σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση των εργαλείων και των απαραίτητων τεχνικών επεξεργασίας εικόνας, ώστε να έχουν την ικανότητα να παρεμβαίνουν δημιουργικά στις φωτογραφίες τους.

Διδάσκουσα: Μαρίλια Φωτοπούλου

Περίοδος: 12/03 – 21/05/2024

Διάρκεια: 10 συναντήσεις των 2 ωρών

Τμήματα Θεωρίας και Ιστορίας

Ο στόχος του σεμιναριακού κύκλου θεωρίας και ιστορίας είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων πάνω σε ποικίλες συνιστώσες θεωρητικών ζητημάτων και βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη φωτογραφία και τον οπτικό πολιτισμό γενικότερα. Οι συγκεκριµένοι κύκλοι θα καλύψουν ένα εύρος γνωστικών αντικειµένων όπως η Ιστορία και η Θεωρία της Φωτογραφίας, η Ιστορία και η Θεωρία της Τέχνης, η Φωτογραφία και ο Κινηματογράφος, η σχέση Φωτογραφίας και Ανθρωπολογίας.

Ιστορία και Θεωρία της Φωτογραφίας
Οnline Live Sessions

Σε έντεκα δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις ο Πάρις Πετρίδης θα αναλύσει αισθητικές τάσεις, επιτελεστικές πρακτικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις μέσα από το έργο εβδομήντα περίπου φωτογράφων από την χαραυγή του μέσου (1839) έως σήμερα. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, φοιτητές, φιλότεχνους που επιθυμούν μια βαθύτερη κατανόηση του συντακτικού και της πολυσημίας της φωτογραφικής εικόνας. 

Διδάσκων: Πάρις Πετρίδης

Περίοδος: 09/10 – 18/012/2024

Διάρκεια: 11 συναντήσεις των 2 ωρών

Εργαστήρια για Εφήβους – Teen Academy

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους αποσκοπούν να εμπνεύσουν τους συμμετέχοντες και να τους ενθαρρύνουν να εξερευνήσουν και να εκφράσουν πως βλέπουν τον κόσμο, τον εαυτό τους και τον άλλον, πάντοτε με εργαλείο τη φωτογραφική γλώσσα. Η μεθόδευση της διδασκαλίας και η προσέγγιση των θεμάτων προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ηλικιακής ομάδας, αλλά και του κάθε συμμετέχοντα χωριστά.

Η Γλώσσα της Φωτογραφίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 13-17 ΕΤΩΝ
Δια ζώσης

Το εργαστήριο η Γλώσσα της Φωτογραφίας έχει ως στόχο την εξάσκηση του κριτικού βλέμματος και την ενθάρρυνση για πειραματισμό με τις αφηγηματικές δυνατότητες της φωτογραφικής γλώσσας, με αφετηρία ιστορίες που εμπνέονται από την ίδια την εφηβεία. Οι συμμετέχοντες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τη φωτογραφική τους μηχανή, ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης, για να συνθέσουν ένα προσωπικό φωτογραφικό ημερολόγιο – scrap boοk, όπου μέσα από αυτό θα παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή του κόσμου και τη θέση τους μέσα σε αυτόν.

Διδάσκουσα: Μυρτώ Παπαδοπούλου

Περίοδος: 16/03 – 27/04/2024

Διάρκεια: 7 συναντήσεις των 2 ωρών

ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Talent Lab
25-28/6/2018
Μουσείο Μπενάκη

Εισηγητής: Sanne De Wilde,
Erik Vroons, Natasha Christia,
Alexander Strecker

Masterclass με τον Simon Norfolk
10-13/6/2016
Μουσείο Μπενάκη

Εισηγητής: Simon Norfolk

Masterclass με τον Patrick Zachmann
6/6 – 9/6/2015
Μουσείο Μπενάκη

Εισηγητής: Patrick Zachmann

Εισηγητής: Bruce Gilden

Εισηγητής: Viktor Koen

Εισηγητής: Pedro Meyer