Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση και την παροχή δυνατοτήτων δια βίου μάθησης στο ευρύ φάσμα της φωτογραφικής δημιουργίας, προσφέρει κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους δια ζώσης και εξ αποστάσεως σεμινάρια-εργαστήρια, masterclasses, διαλέξεις, καθώς και το νέο Μονοετές Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Φωτογραφία.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε άτομα διαφορετικού βαθμού εξοικείωσης με το φωτογραφικό μέσο και συνδέουν άμεσα την καλλιτεχνική, τη θεωρητική και την τεχνική παράμετρο της φωτογραφικής εικόνας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, την κριτική ανάλυση-συζήτηση, τον πειραματισμό, τη συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) και την παρουσίαση έργων στο κοινό.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου και ακαδημαϊκούς με πολυετή διδακτική εμπειρία, αλλά και από ξένους διεθνούς φήμης επισκέπτες εισηγητές. Η μέθοδος υλοποίησης (δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή μικτή εκπαίδευση), η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος, η διάρκεια, οι μαθησιακοί στόχοι καθώς και η διδακτική προσέγγιση ποικίλουν και καθορίζονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εργαστηρίου-σεμιναρίου.

Μέθοδος Υλοποίησης Προγραμμάτων

Τα προγράμματα που πραγματοποιούνται στο Κέντρο, ανάλογα με τη μέθοδο υλοποίησής τους, μπορεί να είναι:

Δια ζώσης προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται με φυσική παρουσία στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα. Στην αίθουσα υπάρχει ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός που απαιτείται για την εύρυθμη υλοποίηση των προγραμμάτων και να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής.

Εξ αποστάσεως προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται αμιγώς με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε “ψηφιακή τάξη”. Χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μικτά προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, το εκπαιδευτικό υλικό και ο τρόπος διδασκαλίας και παρακολούθησης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και στις δυο μορφές μάθησης.

Μέτρα προστασίας Covid-19

To Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας ακολουθεί πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από τους αρμόδιους φορείς και αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τα νέα δεδομένα που θέτει η πανδημία, διατηρώντας ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής του κοινότητας για τα θέματα που σχετίζονται, άμεσα, ή έμμεσα, με αυτή.

  • Εκπαίδευση από καταξιωμένους διδάσκοντες
  • Ολιγομελή Τμήματα – Τηρείται σειρά προτεραιότητας
  • Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • Με κάθε εγγραφή δωρέαν ετήσια συνδρομή μέλους
  • Ευκαιρίες δικτύωσης με την καλλιτεχνική κοινότητα
  • Η βιβλιοθήκη αριθμεί 5.000 τίτλους βιβλίων και είναι ανοιχτή στους σπουδαστές του ΕΚΦ
  • Εύκολη πρόσβαση, δίπλα στο σταθμό Συγγρού-Φιξ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Θεωρία & Ιστορία
Επεξεργασία Εικόνας
Visual Storytelling

Το εργαστήριο Visual Storytelling διαρθώνεται σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους (ακαδημαϊκά εξάμηνα) και επικεντρώνεται στην πρακτική διερεύνηση της φωτογραφίας ως μέσο αφήγησης και ως εργαλείο οπτικοποίησης της πραγματικότητας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης, με φυσική παρουσία στην αίθουσα, με παράλληλη απευθείας μετάδοση (live streaming) μέσω διαδικτύου, σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις ή ο τόπος διαμονής των εκπαιδευομένων δεν επιτρέπουν τη διά ζώσης παρακολούθηση.

Visual Storytelling
1ος Κύκλος
DOCUMENTARY PRACTICE:
ΔΟΜΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

  Διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα
με παράλληλο live streaming

Ο πρώτος κύκλος του εργαστηρίου έχει ως στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τον τεκμηριωτικό ρόλο της φωτογραφίας, τις αφηγηματικές τεχνικές, και τους εκφραστικούς κώδικες του μέσου. Έμφαση δίνεται στα μεθοδολογικά βήματα, τη σύλληψη, την έρευνα, τα βασικά εργαλεία και τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για τη δημιουργία μιας φωτογραφικής αφήγησης ενός θέματος ή ιστορίας, επισημαίνοντας και αναλύοντας τα δομικά στοιχεία των εργασιών των συμμετεχόντων και ζητήματα που προκύπτουν σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια.

Διδάσκουσα: Μυρτώ Παπαδοπούλου

Περίοδος διεξαγωγής:
14/03 – 07/06/2023

Διάρκεια: 12 συναντήσεις των 3 ωρών

Visual Storytelling
2ος Κύκλος
LAYERED NARRATIVES & SYMBOLS

  Διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα
με παράλληλο live streaming

Ο δεύτερος κύκλος του εργαστηρίου απευθύνεται σε φωτογράφους που βρίσκονται ήδη στη διαδικασία σχεδιασμού ή ανάπτυξης ενός πρότζεκτ και αποσκοπεί στη διεύρυνση των ορίων της φωτογραφικής τους πρακτικής. Τα πολλαπλά επίπεδα αφήγησης, η οργάνωση και μορφοποίηση του περιεχομένου, η νοηματική αναπλαισίωση, η ενσωμάτωση οπτικών συμβόλων καθώς και ο πειραματισμός με άλλα οπτικοακουστικά μέσα θα αποτελέσουν ένα δυναμικό πεδίο αναζητήσεων για την εξέλιξη – ωρίμανση των εργασιών των συμμετεχόντων.

Διδάσκουσα: Μυρτώ Παπαδοπούλου

Περίοδος διεξαγωγής:
20/03 – 12/06/2023

Διάρκεια: 12 συναντήσεις των 3 ωρών

Διαδικτυακά Μαθήματα Φωτογραφίας

Το βασικό πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων φωτογραφίας αναπτύσσεται σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους. Η εκπαιδευτική διαδικασία στο πρόγραμμα E-Learning του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας συνδυάζει την εξ αποστάσεως διδασκαλία και καθοδήγηση από καθηγητή σε ψηφιακή τάξη μέσω ζωντανής τηλεδιάσκεψης, την παροχή βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την ανάθεση ασκήσεων και την κριτική ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων. Τα μαθήματα είναι προσβάσιμα από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας κι αν βρίσκεστε.

Εισαγωγή στην Τεχνική και Αισθητική της Φωτογραφίας
ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  Τμήμα για Αρχάριους

  Οnline Live Sessions
και Πλατφόρμα e-Learning

Ο πρώτος κύκλος του διαδικτυακού προγράμματος μαθημάτων απευθύνεται σε άτομα χωρίς προηγούμενη εξοικείωση που επιθυμούν να προσεγγίσουν τη φωτογραφία τόσο τεχνικά όσο και μέσω μιας συνολικής θεώρησης του μέσου και της πρακτικής του. Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές τεχνικές παραμέτρους της λήψης, της σύνθεσης και του φωτισμού και η πρακτική τους εξάσκηση πάνω σε κύριες θεματικές και προσεγγίσεις του φωτογραφικού μέσου, όπως το πορτραίτο, το στιγμιότυπο, η τοπιογραφία, το στιγμιότυπο και το still life.

Διδάσκων: Στέργιος Καράβατος

Περίοδος διεξαγωγής:
08/03 – 20/06/2023

Φωτογραφικές Εφαρμογές & Δημιουργικές Πρακτικές
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  Τμήμα για Προχωρημένους

 Οnline Live Sessions
και Πλατφόρμα e-Learning

Ο δεύτερος κύκλος του διαδικτυακού προγράμματος μαθημάτων απευθύνεται σε άτομα που διαθέτουν προηγούμενη φωτογραφική εμπειρία ή σε όσους έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο. Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της φωτογραφικής αναπαράστασης ως καλλιτεχνική δημιουργία και ως μέσο επικοινωνίας, η εξέλιξη σε τεχνικό και αισθητικό επίπεδο και η πρακτική εξάσκηση με τελικό στόχο την εξέλιξη ή ολοκλήρωση ενός προσωπικού φωτογραφικού πρότζεκτ που να αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.

Διδάσκων: Στέργιος Καράβατος

Περίοδος διεξαγωγής:
09/03 – 20/06/2023

Εργαστήρια Δημιουργικής Φωτογραφίας (δια ζώσης)

Το πρόγραμμα μαθημάτων Δημιουργικής Φωτογραφίας διαρθρώνεται σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους (ακαδημαϊκά εξάμηνα). Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της φωτογραφίας ως μέσο δημιουργικής έκφρασης και ως σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική, η εξάσκηση του κριτικού βλέμματος, η εξοικείωση με τις τεχνικές και την τεχνολογία του μέσου και η δημιουργία ολοκληρωμένου portfolio. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας.

Δημιουργική Φωτογραφία
1ος Κύκλος
  Τμήματα για Αρχάριους

  Διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα

O πρώτος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με την αισθητική, τις πρακτικές της σύγχρονης φωτογραφίας και τις απαραίτητες τεχνικές, που θα βοηθήσoυν στην κατανόηση και χρήση της φωτογραφικής γλώσσας, ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης, αναδεικνύοντας τη δική τους δημιουργική προσέγγιση. O κύκλος αυτός είναι εισαγωγικός και απευθύνεται σε άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Θα λειτουργήσουν τρία τμήματα, ένα πρωινό (κάθε Πέμπτη) και δύο απογευματινά (κάθε Τρίτη ή Πέμπτη).

Διδάσκουσα: Ηώ Πάσχου

Τμήματα απογευματινά και πρωινό

Περίοδος διεξαγωγής: Μάρτιος – Ιούνιος 2023
Διάρκεια: 15 συναντήσεις των 3 ωρών

Δημιουργική Φωτογραφία
2ος Κύκλος
  Τμήματα για Προχωρημένους

  Διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα

Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στη διερεύνηση σε βάθος της αισθητικής και της πρακτικής της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και την εξέλιξη σε τεχνικό και δημιουργικό επίπεδο. Στον κύκλο αυτό οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν περαιτέρω τα φωτογραφικά τους ενδιαφέροντα και το προσωπικό τους ύφος και αφετέρου να αναζητήσουν τη δική τους μεθοδολογία για την παραγωγή φωτογραφικού έργου, με τελικό στόχο τη συγκρότηση portfolio. Ο κύκλος αυτός απευθύνεται σε άτομα που με προηγούμενη εξοικείωση ή σε όσους έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο.

Διδάσκουσα: Ηώ Πάσχου

Περίοδος διεξαγωγής: 03/03 – 23/06/2023

Διάρκεια: 15 συναντήσεις των 3 ωρών

Επεξεργασία Εικόνας

Το εργαστήριο Επεξεργασία Εικόνας διαρθώνεται σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους μαθημάτων, έναν εισαγωγικό και έναν εξειδικευμένο. Κατά το τρέχον εξάμηνο θα λειτουργήσουν δύο τμήματα για τον πρώτο κύκλο. Τα μαθήματα διενεργούνται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης σε “ψηφιακή τάξη”, με απευθείας διδασκαλία και παράδοση του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο (live streaming).

Εισαγωγή στο Photoshop
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
Οnline Live Sessions

Το σεμινάριο Επεξεργασία Εικόνας – Εισαγωγή στο Photoshop καλύπτει τον κύκλο της επεξεργασίας στατικών εικόνων μέσω του δημοφιλούς προγράμματος Adobe Photoshop. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος και η παροχή πρακτικών γνώσεων σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση των εργαλείων και των απαραίτητων τεχνικών επεξεργασίας εικόνας, ώστε να έχουν την ικανότητα να παρεμβαίνουν δημιουργικά στις φωτογραφίες τους.

Διδάσκουσα: Μαρίλια Φωτοπούλου

Περίοδος: 28/02 – 09/05/2023

Διάρκεια: 10 συναντήσεις των 2 ωρών

Mentoring Sessions

Τα Mentoring Sessions προσφέρουν σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων ένα σχήμα συμβουλευτικής καθοδήγησης, τα απαραίτητα εργαλεία και τις μεθόδους, αποβλέποντας στην εμβάθυνση και τη διεύρυνση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής τους πορείας και πρακτικής. Έμφαση δίνεται στη διαρκή παρακολούθηση και κριτική ανάλυση της δουλειάς που παράγουν και στην παροχή εξατομικευμένων συμβουλών σε οποιοδήποτε θέμα είναι κρίσιμο για την περαιτέρω εξέλιξή της και την τελική μορφή παρουσίασης. Κατά το τρέχον εξάμηνο θα λειτουργήσουν δύο διαφορετικά αυτοτελή εργαστήρια, ένα δια ζώσης με φυσική παρουσία κι ένα αποκλειστικά online μέσω τηλεδιάσκεψης σε “ψηφιακή τάξη”.

Project Development
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΥΞΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ
Οnline Live Sessions

Το εργαστήριο Ανάπττυξης Φωτογραφικού Πρότζεκτ αυτό απευθύνεται σε φωτογράφους που βρίσκονται στη διαδικασία σχεδιασμού ή ανάπτυξης μίας συγκεκριμένης θεματικής ενότητας φωτογραφικού έργου, με στόχο την εξέλιξη ή ολοκλήρωσή του. Με τη στήριξη και καθοδήγηση της διδάσκουσας και την ενεργή συμμετοχή ολόκληρης της ομάδας, θα αναπτυχθεί ένας συστηματικός διάλογος που θα αναλύει τις ιδιαιτερότητες των εργασιών των συμμετεχόντων και θα προτείνει τα μεθοδολογικά βήματα για τη μορφοποίηση, εξέλιξη και τελική παρουσίαση ενός φωτογραφικού πρότζεκτ ως πορτφόλιο, έκδοση ή έκθεση.

Διδάσκουσα: Νατάσσα Χριστιά

Περίοδος διεξαγωγής:
1 Φεβρουαρίου – 14 Ιουνίου 2023

Διάρκεια: 10 συναντήσεις των 3 ωρών

Τμήματα Θεωρίας και Ιστορίας

Ο στόχος του σεμιναριακού κύκλου θεωρίας και ιστορίας είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων πάνω σε ποικίλες συνιστώσες θεωρητικών ζητημάτων και βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη φωτογραφία και τον οπτικό πολιτισμό γενικότερα. Οι συγκεκριµένοι κύκλοι θα καλύψουν ένα εύρος γνωστικών αντικειµένων όπως η Ιστορία και η Θεωρία της Φωτογραφίας, η Ιστορία και η Θεωρία της Τέχνης, η Φωτογραφία και ο Κινηματογράφος, η σχέση Φωτογραφίας και Ανθρωπολογίας.

Ιστορία και Θεωρία της Φωτογραφίας
Οnline Live Sessions

Σε δέκα δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις ο Πάρις Πετρίδης θα αναλύσει αισθητικές τάσεις, επιτελεστικές πρακτικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις μέσα από το έργο εβδομήντα περίπου φωτογράφων από την χαραυγή του μέσου (1839) έως σήμερα. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, φοιτητές, φιλότεχνους που επιθυμούν μια βαθύτερη κατανόηση του συντακτικού και της πολυσημίας της φωτογραφικής εικόνας. 

Διδάσκων: Πάρις Πετρίδης

Περίοδος: 01/03 – 24/05/2023

Διάρκεια: 10 συναντήσεις των 2 ωρών

Teen Academy

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους αποσκοπούν να εμπνεύσουν τους συμμετέχοντες και να τους ενθαρρύνουν να εξερευνήσουν και να εκφράσουν πως βλέπουν τον κόσμο, τον εαυτό τους και τον άλλον, πάντοτε με εργαλείο τη φωτογραφική γλώσσα. Η μεθόδευση της διδασκαλίας και η προσέγγιση των θεμάτων προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ηλικιακής ομάδας, αλλά και του κάθε συμμετέχοντα χωριστά.

Η Γλώσσα της Φωτογραφίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 13-17 ΕΤΩΝ
Διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα

Το εργαστήριο η Γλώσσα της Φωτογραφίας έχει ως στόχο την εξάσκηση του κριτικού βλέμματος και την ενθάρρυνση για πειραματισμό με τις αφηγηματικές δυνατότητες της φωτογραφικής γλώσσας, με αφετηρία ιστορίες που εμπνέονται από την ίδια την εφηβεία. Οι συμμετέχοντες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τη φωτογραφική τους μηχανή, ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης, για να συνθέσουν ένα προσωπικό φωτογραφικό ημερολόγιο – scrap boοk, όπου μέσα από αυτό θα παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή του κόσμου και τη θέση τους μέσα σε αυτόν.

Διδάσκουσα: Μυρτώ Παπαδοπούλου

Περίοδος: 18/03 – 20/05/2023

Διάρκεια: 8 συναντήσεις των 2 ωρών

ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Talent Lab
25-28/6/2018
Μουσείο Μπενάκη

Εισηγητής: Sanne De Wilde,
Erik Vroons, Natasha Christia,
Alexander Strecker

Masterclass με τον Simon Norfolk
10-13/6/2016
Μουσείο Μπενάκη

Εισηγητής: Simon Norfolk

Masterclass με τον Patrick Zachmann
6/6 – 9/6/2015
Μουσείο Μπενάκη

Εισηγητής: Patrick Zachmann

Εισηγητής: Bruce Gilden

Εισηγητής: Viktor Koen

Εισηγητής: Pedro Meyer