Εικόνα και Μνήμη: Τοπογραφίες, Αναπαραστάσεις, Αφηγήσεις

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΣΥΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Επιμέλεια: Πηνελόπη Πετσίνη

Διδάσκοντες: Θανάσης Μουτσόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Πηνελόπη Πετσίνη, Μαρία Χάλκου

Διάρκεια: Νοέμβριος 2016 – Ιανουάριος 2017
Σύνολο ωρών: 36

Έναρξη: Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

O νέος κύκλος του σεμιναρίου «Φωτογραφία: Σύγχρονη Θεωρία και Πρακτική» (Νοέμβριος 2016 – Ιανουάριος 2017), τόσο ως προς τη θεωρία όσο και ως προς την πρακτική, εστιάζει στην εικόνα και τη σχέση της με την ατομική και συλλογική μνήμη.

Το εργαστήριο αναπτύσσεται μέσα από 12 τρίωρες συναντήσεις και αποτελείται από 4 θεωρητικές διαλέξεις και 8 συναντήσεις πρακτικής εξάσκησης και κριτικής ανάλυσης έργου.

Στο θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου παρουσιάζονται και αναλύονται έργα της σύγχρονης τέχνης, της φωτογραφίας και του κινηματογράφου που πραγματεύονται το ζήτημα της συλλογικής και ατομικής μνήμης. Είτε καταγράφοντας τόπους όπου έλαβαν χώρα δραματικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας, είτε εστιάζοντας στα πρόσωπα και ενσωματώνοντας προσωπικές αφηγήσεις, τα έργα αυτά επιστρατεύουν την έννοια της μνήμης, όχι μόνο ως ένα μέσο σύνδεσής μας με το παρελθόν αλλά και ως ένα μέσο αναπαράστασης που σχετίζεται και διαμορφώνει το παρόν και τον εαυτό μας.

Στο πρακτικό μέρος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες καλούνται να εργαστούν εντατικά οι ίδιοι πάνω στο θέμα με στόχο την ανάπτυξη μίας όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης φωτογραφικής ενότητας.

Πρόγραμμα συναντήσεων
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 21/11, 25/11, 28/11, 2/12, 9/12, 16/12, 13/1 , 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2
Ώρες διεξαγωγής: 18.30-21.30

Πιστοποιητικό
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

Κόστος συμμετοχής & Τρόποι πληρωμής
Το συνολικό κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 240 ευρώ. Η επικύρωση της συμμετοχής προϋποθέτει την καταβολή του ποσού των 60 ευρώ έναντι των διδάκτρων. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις (1η δόση πριν από την έναρξη του εργαστηρίου – 2η δόση πριν από την πρώτη συνάντηση του Ιανουαρί0υ).∆ηλώσεις Συμμετοχής
:
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο, παρακαλούμε συμπληρώστε την online αίτηση συμμετοχής ή επικοινωνήστε με το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Επικοινωνία
Τ: 210 9211750 (Δευτ-Παρ. 11:00-16:00), 
E: contact@hcp.gr