Φωτογραφία: Σύγχρονη Θεωρία και Πρακτική

ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ
ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διδάσκοντες: Θανάσης Μουτσόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Πηνελόπη Πετσίνη, Μαρία Χάλκου

Διάρκεια: Νοέμβριος 2016 – Ιανουάριος 2017
Σύνολο ωρών: 36

Έναρξη: Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2016

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση. Η ενημέρωσή σας για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων δύο εργάσιμων ημερών. Επιπλέον, ενθαρρύνουμε τους ενδιαφερόμενους να μην αναβάλλουν την εγγραφή τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εργαστηρίου, για να μπορέσουν εξασφαλίσουν τη θέση τους. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και ως εκ τούτου τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας δε σας δεσμεύει σε καμία περίπτωση.