Εισαγωγή στη Φωτογραφική Πράξη
Tριήμερο εντατικό σεμινάριο φωτογραφίας

Διδάσκων:
Στέργιος Καράβατος

Διάρκεια: 10, 11, 12 Μαΐου 2019
Σύνολο ωρών: 15

Αριθμός συμμετεχόντων:
12 άτομα

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση. Η ενημέρωσή σας για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων δύο εργάσιμων ημερών. Επιπλέον, ενθαρρύνουμε τους ενδιαφερόμενους να μην αναβάλλουν την εγγραφή τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε σεμινάριο είναι συγκεκριμένος και ως εκ τούτου τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας δε σας δεσμεύει σε καμία περίπτωση.