Φωτογραφία & Ακρότητες

Φωτογραφία: Σύγχρονη Θεωρία και Πρακτική

Ο στόχος του κύκλου σεμιναρίων σύγχρονης θεωρίας και πρακτικής της φωτογραφίας είναι η παρουσίαση βασικών εννοιών και η εξοικείωση με τις νεότερες και σύγχρονες πρακτικές της φωτογραφικής τέχνης συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού πεδίου κριτικής και αισθητικής αναζήτησης.

O δεύτερος κύκλος του προγράμματος (Δεκέμβριος 2013) με θέμα “Φωτογραφία και Ακρότητες” σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από ακαδημαϊκούς συνεργάτες και ερευνητές. Η θεματική αναπτύχθηκε μέσα από μία σειρά 6 τρίωρων θεματικών εισηγήσεων, με παρουσίαση και ανάλυση φωτογραφιών και διανομή σημειώσεων που θα περιλαμβάνουν βιβλιογραφία και περαιτέρω αναφορές.

Θεματικές Ενότητες
1. Το “ακραίο” στη σύγχρονη τέχνη – Ά μέρος (3 ώρες)
Εισηγητής: Θανάσης Μουτσόπουλος
2. Φωτογραφία και ακραίο – Ά μέρος (3 ώρες)
Εισηγήτρια: Πηνελόπη Πετσίνη
3. Ο αμφίσημος ρόλος της φωτογραφίας Ι: Ψυχιατρικά Ιδρύματα (3 ώρες)
Εισηγητής: Νίκος Παναγιωτόπουλος
4. Φωτογραφία και ακραίο – ΄Β μέρος (3 ώρες)
Εισηγήτρια: Πηνελόπη Πετσίνη
5. Ο αμφίσημος ρόλος της φωτογραφίας ΙΙ: Πόλεμος (3 ώρες)
Εισηγητής: Νίκος Παναγιωτόπουλος
6. Το “ακραίο” στη σύγχρονη τέχνη – ΄Β μέρος (3 ώρες)
Εισηγητής: Θανάσης Μουτσόπουλος

Εισηγητές
Θανάσης Μουτσόπουλος
Δρ Ιστορίας της Τέχνης, καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης
Νίκος Παναγιωτόπουλος
Δρ Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθηγητής Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας, φωτογράφος
Πηνελόπη Πετσίνη
Δρ Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθηγήτρια Θεωρίας Φωτογραφίας, φωτογράφος

Πιστοποιητικό
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται στους συμμετέχοντες βεβαίωση συμμετοχής.