Φωτογραφία & Μνήμη

Φωτογραφία: Σύφχρονη Θεωρία και Πρακτική

Ο στόχος του κύκλου σεμιναρίων σύγχρονης θεωρίας και πρακτικής της φωτογραφίας είναι η παρουσίαση βασικών εννοιών και η εξοικείωση με τις νεότερες και σύγχρονες πρακτικές της φωτογραφικής τέχνης συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού πεδίου κριτικής και αισθητικής αναζήτησης.

O πρώτος κύκλος του προγράμματος (Ιούνιος 2013) με θέμα “Φωτογραφία – Μνήμη – Ταυτότητα” σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από ακαδημαϊκούς συνεργάτες και ερευνητές των οποίων το ερευνητικό ή φωτογραφικό έργο συνδέεται άμεσα με τα ζητήματα της τοπιογραφίας. Η θεματική αναπτύχθηκε μέσα από μία σειρά 4 τετράωρων θεματικών εισηγήσεων, με παρουσίαση και ανάλυση φωτογραφιών και διανομή σημειώσεων που θα περιλαμβάνουν βιβλιογραφία και περαιτέρω αναφορές.

Αξιοποιώντας την προνομιακή συνάφεια με τη θεματική του Athens Photo Festival 2013 “Fluid Identities” (Ρευστές ταυτότητες), εξετάστηκαν και αναλύθηκαν βασικά ζητήματα τα οποία αποτελούν τον κατ’ εξοχήν πυρήνα διαμόρφωσης του φετινού θεματικού πλαισίου όπως η κατασκευή της μνήμης και της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας, οι συμβάσεις και οι αποκλεισμοί, τα αυτοβιογραφικά έργα και οι ψυχαναλυτικές προεκτάσεις.

Θεματικές Ενότητες

1. Φωτογραφία, Ταυτότητα και Σύγχρονη Τέχνη (4 ώρες)
Εισηγητής: Θανάσης Μουτσόπουλος
Δρ Ιστορίας της Τέχνης, καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης

2. Μνήμη, Εικόνα και Ψυχανάλυση (4 ώρες)
Εισηγητής: Φώτης Καγγελάρης
Δρ Ψυχοπαθολογίας, καθηγητής Ψυχολογίας της Εικόνας

3. Φωτογραφία και Ατομική Μνήμη: Η κατασκευή της προσωπικής ταυτότητας (4 ώρες)
Εισηγήτρια: Πηνελόπη Πετσίνη
Δρ Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθηγήτρια Θεωρίας Φωτογραφίας, φωτογράφος

4. Φωτογραφία και Συλλογική Μνήμη: Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας (4 ώρες)
Εισηγητής: Νίκος Παναγιωτόπουλος
Δρ Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθηγητής Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας, φωτογράφος

Πιστοποιητικό
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται στους συμμετέχοντες βεβαίωση συμμετοχής από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.