ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΡΙΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ONLINE LIVE SESSIONS

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 2 ΩΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 08/11/2023 – 31/01/2024