ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΡΙΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ONLINE LIVE SESSIONS

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 2 ΩΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15/11/2022 – 14/02/2023