ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΡΙΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ONLINE LIVE SESSIONS

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 2 ΩΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 21/02 – 15/05/2024