Ταυτότητα

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας (ΕΚΦ), είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1986 με πρωτοβουλία του Σταύρου Μωρεσόπουλου.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας στηρίζει και προωθεί την καλλιτεχνική δημιουργία, καλλιεργεί την κριτική κατανόηση του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού, σχεδιάζει πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα και αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες και ανταλλαγές.

Το 1987, θεσμοθέτησε τον ∆ιεθνή Μήνα Φωτογραφίας στην Αθήνα, που αποτελεί το παλαιότερο φεστιβάλ φωτογραφίας στην Ελλάδα και ένα από τα πέντε παλαιότερα στον κόσμο. Σήμερα, με τη διοργάνωση του Athens Photo Festival, που συνιστά από το 2008 φυσική συνέχεια του ∆ιεθνούς Μήνα Φωτογραφίας στην Αθήνα, δίνει το στίγμα του διευρυμένου ρόλου που καλείται να διαδραματίσει στη σύγχρονη πολιτιστική και κοινωνική πραγματικότητα, εντός και εκτός Ελλάδας.

Ιδιαίτερα σημαντική δράση του ΕΚΦ είναι η διοργάνωση της ετήσιας έκθεσης “Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι” (1987 έως σήμερα), η οποία στοχεύει να αποτελεί πλατφόρμα ανάδειξης της καλύτερης τρέχουσας φωτογραφικής παραγωγής των νέων Ελλήνων δημιουργών και πρόσβασής τους στη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή.

Από την ίδρυσή του, το ΕΚΦ, έχει να επιδείξει μια εκτεταμένη πολιτιστική και επιμορφωτική δραστηριότητα με τη διοργάνωση πολυάριθμων εκθέσεων και πληθώρας δράσεων (εργαστήρια, portfolio reviews, διαλέξεις, ημερίδες, παράλληλες εκδηλώσεις) καθώς και τη συγκρότηση των συλλογών του και την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.