ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Tριήμερο εντατικό σεμινάριο φωτογραφίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ