ONE-YEAR CERTIFICATE PROGRAM
Μονοετές Πρόγραμμα
Φωτογραφίας
με δύο κατευθύνσεις:
▸ Η φωτογραφία ως δημιουργική έκφραση
▸ Η φωτογραφία ως ντοκουμέντο & ως μέσο αφήγησης

Περίοδος μαθημάτων:
Οκτώβριος 2024 – Ιούνιος 2025
και Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2025

Διάρκεια προγράμματος: 160+ ώρες
Ημέρα διεξαγωγής: Τετάρτη (+4 Σαββατοκύριακα)

Τρόπος υλοποίησης: Δια ζώσης με φυσική παρουσία και πρακτική εφαρμογή

Ο ετήσιος κύκλος μαθημάτων του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για την εντατική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο της φωτογραφίας και συμβάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας στο πεδίο του οπτικού πολιτισμού.

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ενισχύει τον πειραματισμό και τη δημιουργική εξερεύνηση της φωτογραφίας ως καλλιτεχνική πρακτική, ως μέσο επικοινωνίας και ως εργαλείο οπτικοποίησης της πραγματικότητας. Η φιλοσοφία του προγράμματος αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη φωτογραφική γλώσσα, παρέχοντας μια ευρεία βάση γνώσεων, γύρω από τις σύγχρονες μεθόδους, τεχνικές και πρακτικές και τους εισάγει σε μια διαθεματική προσέγγιση του φωτογραφικού μέσου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρό του, την τεχνική, καλλιτεχνική και θεωρητική παράμετρο της φωτογραφικής εικόνας, μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εισηγήσεις-παρουσιάσεις, επιτόπιες ασκήσεις, ανάθεση εργασιών, ομαδικές εξωτερικές φωτογραφίσεις, διαρκή παρακολούθηση και κριτική προσέγγιση-ανάλυση των φωτογραφιών των συμμετεχόντων, επισκέψεις σε εκθέσεις και συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα. Όλα τα μαθήματα έχουν σεμιναριακό-εργαστηριακό χαρακτήρα, γεγονός που παρέχει συνθήκες άμεσης επαφής με τους διδάσκοντες και ενθαρρύνει την ενεργητική και δημιουργική συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία.

Το πρόγραμμα δεν μεταδίδει απλώς στον εκπαιδευόμενο τεχνικές γνώσεις, αλλά και μια γενική αντίληψη για τη φωτογραφία και τον σύγχρονο οπτικό πολιτισμό. Η συνύπαρξη των διαφορετικών εισηγητών με τις διαφορετικές προσεγγίσεις τις οποίες αυτοί εκφράζουν, αναδεικνύουν τον εκφραστικό πλουραλισμό του μέσου και τις βασικές τάσεις της εποχής μας.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι κατά βάση αυτή της δια ζώσης διδασκαλίας, με φυσική παρουσία σε αίθουσα. Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα μικτής εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία συνδυάζει τη συμβατική διδασκαλία σε αίθουσα, με την εξ αποστάσεως παρακολούθηση συγκεκριμένων θεωρητικών μαθημάτων μέσω live streaming (έως το 20% των ωρών του προγράμματος).

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από θεωρητικούς, επιμελητές και δημιουργούς, με πολυετή διδακτική εμπειρία και εξειδίκευση στα επί μέρους διδασκόμενα αντικείμενα. Για την περαιτέρω ενδυνάμωση του προγράμματος, συμβάλλουν επισκέπτες διδάσκοντες, με αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό έργο σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα συνίσταται στην παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων κορμού – ειδικών εργαστηρίων, ενός (1) κύκλου δέκα θεματικών εισηγήσεων, και ενός (1) εργαστηρίου κατεύθυνσης, με παράλληλη εκπόνηση φωτογραφικής εργασίας. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να υιοθετήσουν διαφοροποιημένες προσεγγίσεις και μεθόδους ανάλογα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις: α) Η φωτογραφία ως δημιουργική έκφραση και β) Η φωτογραφία ως ντοκουμέντο και ως μέσο αφήγησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Απευθύνεται σε εκείνες/ους που δεν διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις και επιθυμούν να προσεγγίσουν τη φωτογραφία τόσο τεχνικά όσο και μέσω μιας συνολικής θεώρησης του μέσου και της πρακτικής του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα αυτό, συνολικής διάρκειας 160+ διδακτικών ωρών, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2024 και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο 2025. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2024 δεν διεξάγονται μαθήματα. Περιλαμβάνει εβδομαδιαίες τετράωρες απογευματινές συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και ώρες 17:30-21:30, καθώς και τέσσερα θεματικά Σαββατοκύριακα των 10 ωρών έκαστο.

Τα μαθήματα διενεργούνται σε τρεις περιόδους:
(1η) Οκτωβρίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025 | Βασικά εισαγωγικά μαθήματα
(2η) Μαρτίου – Ιουνίου 2025 | Μαθήματα εμβάθυνσης – Κατεύθυνσης – Ανάπτυξη εργασιών
(3η) Σεπτεμβρίου 2025 | Ολοκλήρωση – Παρουσίαση τελικών εργασιών

Διδακτικές Ενότητες

Τεχνικές της Φωτογραφίας: Βασικές Αρχές

Η τεχνική και τεχνολογία του μέσου της φωτογραφίας τοποθετούνται στον πυρήνα του γνωστικού υποβάθρου του ετήσιου προγράμματος και αποσκοπεί στην απόκτηση των βασικών γνώσεων, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στoυς συμμετέχοντες να ανταποκρθούν σε διαφορετικές συνθήκες και είδη φωτογραφικής διαδικασίας. Εισάγονται βασικές γνώσεις που αφορούν τη λειτουργία της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και των δυνατοτήτων της, τον φωτογραφικό εξοπλισμό και τις τεχνικές παραμέτρους της φωτογραφικής λήψης. Μέσω ανάθεσης εισαγωγικών ασκήσεων, εξάσκησης σε διαφορετικές συνθήκες καθώς και ομαδικών φωτογραφικών περιηγήσεων στην πόλη οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν στην πράξη με την τεχνική του μέσου.

Διδάσκων: Ηλίας Λόης
Διάρκεια: 30 ώρες

Αισθητικές Προσεγγίσεις στην Εικόνα

Το μάθημα Αισθητικές Προσεγγίσεις αποτελεί μια εισαγωγή στις θεμελιώδεις πτυχές και έννοιες της αισθητικής θεωρίας και τις αντίστοιχες κατευθύνσεις που χαρακτηρίζουν τη φωτογραφία ως μορφή έκφρασης. Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο μέρη, ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, μέσα από μια σειρά φωτογραφικών – δημιουργικών εργασιών, επιχειρείται ο πειραματισμός πάνω στις δημιουργικές δυνατότητες της φωτογραφικής γλώσσας, η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί και η ένταξη της εικαστικής γλώσσας στα παραγώμενα έργα, με βάση αισθητικές κατηγορίες. Ο προσδιορισμός της αισθητικής και ο καθορισμός του πεδίου της στη φωτογραφία, η πολυπλοκότητα της αισθητικής αντίληψης και εμπειρίας, οι σχέσεις και αλληλεπιδράσεις με άλλες μορφές τέχνης, καθώς και ο σχολιασμός των φωτογραφικών λήψεων και τελικών αποτελεσμάτων εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο ενός κριτικού διαλόγου.

Διδάσκουσα: Ηώ Πάσχου
Διάρκεια: 25 ώρες

Αφηγηματική Φωτογραφία

Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις αφηγηματικές δυνατότητες του φωτογραφικού μέσου και την εισαγωγή τους στη χρήση της φωτογραφίας ως ντοκουμέντο. Το θεωρητικό μέρος υποστηρίζεται από την παρουσίαση συγκεκριμένων φωτογράφων και ανάλυση των σύγχρονων προσεγγίσεων. Το πρακτικό μέρος βασίζεται στην ανάθεση φωτογραφικών ασκήσεων και κατευθύνει σε ένα πεδίο αναζητήσεων που εστιάζουν σε συγκεκριμένες νόρμες και φόρμες. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα μαθήματα συνδυάζουν την απόκτηση γνώσεων όσον αφορά στις μεθόδους και τεχνικές συγκρότησης φωτογραφικών αφηγήσεων.

Διδάσκουσα: Μυρτώ Παπαδοπούλου
Διάρκεια: 21 ώρες

Τεχνικές Φωτισμού Στούντιο – Πορτραίτου

Ο φωτισμός αποτελεί βασικό στοιχείο της φωτογραφικής διαδικασίας. Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές τεχνικές παραμέτρους του φωτισμού και αποσκοπεί στην πρακτική εξάσκηση σε ελεγχόμενες συνθήκες τεχνητού φωτισμού και τη δημιουργική χρήση του flash καθώς και ο συνδυασμός τους με τις υπάρχουσες φωτιστικές συνθήκες.

Διδάσκουσα: Όλγα Τζίμου
Διάρκεια: 20 ώρες

Επεξεργασία Εικόνας

Το μάθημα Επεξεργασία Εικόνας καλύπτει τον κύκλο της επεξεργασίας φωτογραφικών εικόνων μέσω του δημοφιλούς προγράμματος Adobe Photoshop. Στόχος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος και η παροχή πρακτικών γνώσεων σχετικά με τη χρήση των εργαλείων και των απαραίτητων τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας, αναπτύσσοντας έτσι την ικανότητα να παρεμβαίνουν δημιουργικά στις φωτογραφίες τους.

Επιπλέον, ενθαρρύνεται η προσωπική εξάσκηση των εκπαιδευομένων μέσω ανάθεσης εργασιών που συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση των λειτουργιών του προγράμματος.

Απαιτούμενος εξοπλισμός & λογισμικό
Για την εφαρμογή των ασκήσεων θα πρέπει να διαθέτουν Η/Υ με εγκατεστημένο το πρόγραμμα.

Διδάσκουσα: Μαρίλια Φωτοπούλου
Διάρκεια: 20 ώρες

Σύγχρονες Θεωρίες και Πρακτικές

Ο στόχος του κύκλου εισηγήσεων είναι η παρουσίαση βασικών εννοιών και η εξοικείωση με σύγχρονα ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος γύρω από τη φωτογραφία, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη ενός διευρυμένου πεδίου κριτικής και αισθητικής αναζήτησης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρακολουθήσουν μια σειρά επτά (7) αυτόνομων εισηγήσεων και παρουσιάσεων από επισκέπτες διδάσκοντες.

Η θεματολογία των εισηγήσεων θα καλύψει ένα εύρος  προσεγγίσεων για τη φωτογραφία όπως: Σύγχρονη τοπιογραφία / Μνήμη και αναπαράσταση / Σκηνοθετημένη φωτογραφία / Καλλιτεχνικό πορτραίτο / Αρχιτεκτονική φωτογραφία / Φωτορεπορτάζ / Αρχειακές πρακτικές στη φωτογραφία / Φωτογραφία και διαδίκτυο.

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες
Ο κατάλογος των προσκεκλημένων διδασκόντων Θα οριστικοποιηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για εισηγητές, με σημαντική και αναγνωρισμένη καλλιτεχνική, ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική δραστηριότητα, οι περισσότεροι των οποίων είναι κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων.

Διάρκεια: 14 ώρες (7 δίωρες διαλέξεις)

Μορφές Παρουσίασης & Επικοινωνιακές Πρακτικές

Η ενότητα αυτή εστιάζει σε μια πρώτη γνωριμία με πρακτικά ζητήματα και μεθοδολογίες που σχετίζονται με τις σύγχρονες μορφές παρουσίασης και τις τεχνικές προβολής και επικοινωνίας του καλλιτεχνικού έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, τα μαθήματα συνδυάζουν την προσέγγιση ειδικών θεμάτων που αφορούν στο ρόλο της φωτογραφίας στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, την παρουσίασή της σε φυσική ή ψηφιακή μορφή, τις σύγχρονες προσεγγίσεις στον χώρο των εκθέσεων, την αναπαραγωγή φωτογραφικών έργων, το πεδίο των καλλιτεχνικών εκδόσεων, τον καίριο ρόλο των φεστιβάλ και των αρχείων.

Διδάσκων: Μανόλης Μωρεσόπουλος
Διάρκεια: 8 ώρες

Ανάπτυξη Φωτογραφικού Πρότζεκτ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων κορμού οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο κατευθύνσεις του προγράμματος, με τελικό στόχο την ολοκλήρωση ενός προσωπικού φωτογραφικού πρότζεκτ που να αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντα τους.

Με τη στήριξη και καθοδήγηση της επιβλέπουσας διδάσκουσας και την ενεργή συμμετοχή ολόκληρης της ομάδας, θα αναπτυχθεί ένας συστηματικός διάλογος που θα αναλύει τις ιδιαιτερότητες των εργασιών των συμμετεχόντων και θα προτείνει τα μεθοδολογικά βήματα για την εξέλιξη – ωρίμανση των εργασιών των συμμετεχόντων.

Κατευθύνσεις:
Η φωτογραφία ως δημιουργική έκφραση
Η φωτογραφία ως ντοκουμέντο και ως μέσο αφήγησης

Διάρκεια: 24 ώρες

Κατευθύνσεις

Η φωτογραφία ως δημιουργική έκφραση

Η κατεύθυνση αυτή επικεντρώνεται στη διερεύνηση της φωτογραφίας ως μέσο δημιουργικής έκφρασης και ως καλλιτεχνική πρακτική. Oι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν περαιτέρω το προσωπικό τους ύφος, να εξελιχθούν σε αισθητικό και δημιουργικό επίπεδο, και αφετέρου να αναζητήσουν τη δική τους μεθοδολογία για την παραγωγή φωτογραφικού έργου.

Η φωτογραφία ως ντοκουμέντο & ως μέσο αφήγησης

Η κατεύθυνση αυτή επικεντρώνεται στην πρακτική διερεύνηση της φωτογραφίας ως μέσο αφήγησης και ως εργαλείο οπτικοποίησης της πραγματικότητας. Έμφαση δίνεται στα μεθοδολογικά βήματα, τη σύλληψη, την έρευνα, τα πολλαπλά επίπεδα αφήγησης, την οργάνωση και μορφοποίηση του περιεχομένου για τη δημιουργία μιας φωτογραφικής αφήγησης.

Διδακτική ομάδα
myrto

Μυρτώ Παπαδοπούλου

Documentary Practice, Διδασκαλία, καθοδήγηση και επίβλεψη εργασιών
lois

Ηλίας Λόης

Τεχνικές και σύγχρονες πρακτικές, Διδασκαλία και πρακτική εφαρμογή
marilia

Μαρίλια Φωτοπούλου

Επεξεργασία Εικόνας, Διδασκαλία και πρακτική εφαρμογή
olga_2

Όλγα Τζίμου

Τεχνικές Φωτισμού, Διδασκαλία και πρακτική εφαρμογή
manolis_photo

Μανόλης Μωρεσόπουλος

Θεωρητικές εισηγήσεις και καλές πρακτικές
Χρήσιμες Πληροφορίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Με την ολοκλήρωση των οκτώ (8) θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, χορηγείται στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας, στη διεύθυνση Στρατηγού Κοντούλη 3 & Συγγρού (50 μέτρα από το σταθμό Συγγρού-Φιξ).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκθέσεις φωτογραφίας με κριτική ανάλυση των φωτογραφικών έργων που παρουσιάζονται.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
1. Ελεύθερη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του ΕΚΦ, η οποία αριθμεί 6.000 τίτλους βιβλίων.
2. Δωρεάν είσοδος στις εκθέσεις του Athens Photo Festival, στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Το συνολικό κόστος συμμετοχής για το Μονοετές Πρόγραμμα ανέρχεται στα 1080 €. Η οριστικοποίηση της συμμετοχής προϋποθέτει την καταβολή του ποσού των 360 €. Το υπόλοιπο ποσό των 720 € καταβάλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις.
Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.
Με την επιβεβαίωση της δυνατότητας εγγραφής σας θα λάβετε αναλυτικές οδηγίες για τους τρόπους καταβολής των διδάκτρων.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχουν συμπληρωθεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για το πρόγραμμα επιμόρφωσης με έναρξη τον Οκτώβριο 2024, συμπληρώνοντας την online αίτηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες

Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
Tηλ: 210 9211750 | 6932235555
Ωράριο Επικοινωνίας: Δευτ – Παρ. 10:30-20:30
e-mail: contact@hcp.gr