Διεθνής Δικτύωση

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας στοχεύει στη δικτύωση και τη συνεργασία τόσο σε επίπεδο πρακτικής, όσο παραγωγής και διανομής καλλιτεχνικού υλικού.

EUROPEAN MONTH OF PHOTOGRAPHY NETWORK

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας εντάσσεται στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Μήνα Φωτογραφίας (European Month of Photography). Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Φωτογραφίας αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή συνεργατική πλατφόρμα φωτογραφικών φεστιβάλ, στην οποία συμμετεχουν ως ισότιμα μέλη τα φεστιβάλ της Αθήνας, Βερολίνου, Βιέννης, Βουκουρεστίου, Λουμπλιάνας, Λουξεμβούργου, Μπρατισλάβας και Παρισιού

EFFE LABEL 2015-2016

Τα Athens Photo Festival είναι ανάμεσα στα φεστιβάλ της Ευρώπης που τους απονεμήθηκε η ετικέτα ποιότητας του προγράμματος “EFFE” (Europe for Festivals, Festivals for Europe) του European Festival Association, που έχει ωε στόχο να αναγνωρίσει ανά την Ευρώπη τα φεστιβάλ εκείνα που συμβάλουν σημαντικά στις τέχνες, στις κοινωνίες και τις Ευρωπαϊκές αξίες.

PORTFOLIO REVIEWS

Τα Portfolio Reviews προσφέρουν την ευκαιρία σε φωτογράφους και καλλιτέχνες να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες από τη διεθνή φωτογραφική κοινότητα, να λάβουν κριτική για τη δουλειά τους και να αναζητήσουν το δρόμο προς διεθνή φεστιβάλ, μέσα ενημέρωσης και δίκτυα. Τα Portofolio Reviews, θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο 2016 στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμμετοχή 20 reviewers.

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Οι δράσεις αυτές απευθύνονται κυρίως στα μέλη του ΕΚΦ και νέους δημιουργούς που προέρχονται από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του ΕΚΦ, ενθαρρρύνοντας την ανταλλαγή εμπειριών, το δια-πολιτισμικό διάλογο, μέσα από συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγής σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς από το εξωτερικό.

PHOTOCONNECTIONS.EU

To PhotoConnections είναι μια πιλοτική πρωτοβουλία μιας ομάδας εθελοντών του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας. Μέσω ενός δικτυακού τόπου (υπό κατασκευή) θα καταγράφονται επιλεγμένες διεθνείς δράσεις που ενθαρρύνουν την εξωστρέφεια και την κινητικότητα των νέων καλιτεχνών.