Εργαστήριο Φωτογραφίας για Εφήβους
FOODPRINT
ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση. Η ενημέρωσή σας για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων δύο εργάσιμων ημερών. Αν δε βρείτε το email εγγραφής στο φάκελο εισερχομένων σας, παρακαλούμε να ελέγξετε το φάκελο ανεπιθύμητων (spam), καθώς το μήνυμα μπορεί να βρίσκεται εκεί. Επιπλέον, ενθαρρύνουμε τους ενδιαφερόμενους να μην αναβάλλουν την εγγραφή τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και ως εκ τούτου τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης δεν είναι δεσμευτική.