HCP Network Websites
Δημιουργική Φωτογραφία
2ος Κύκλος (e-learning)
Φωτογραφικές Εφαρμογές & Δημιουργικές Πρακτικές
Eξ αποστάσεως (e-learning) πρόγραμμα επιμόρφωσης στη φωτογραφία

Διδάσκων: Στέργιος Καράβατος

Λήξη εγγραφών: 6 Απριλίου

Διάρκεια: 10 εβδομαδιαίες ενότητες

Ο δεύτερος κύκλος του εξ αποστάσεως προγράμματος μαθημάτων Δημιουργικής Φωτογραφίας (Φωτογραφικές Εφαρμογές & Δημιουργικές Πρακτικές) απευθύνεται σε άτομα που διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία ή σε όσους έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο. Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της φωτογραφικής αναπαράστασης ως καλλιτεχνική δημιουργία και ως μέσο επικοινωνίας, η εξέλιξη σε τεχνικό και αισθητικό επίπεδο και η πρακτική εξάσκηση με τελικό στόχο την εξέλιξη ή ολοκλήρωση ενός προσωπικού φωτογραφικού πρότζεκτ που να αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχήμα σύγχρονης διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, το οποίο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και ενσωματώνει τα κατάλληλα εργαλεία που διευκολύνουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, καθοδήγηση, επικοινωνία και αλληλεπίδραση συμμετεχόντων και εκπαιδευτή.

Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω ειδικά διαμορφωμένης και φιλικής προς το χρήστη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας την παροχή βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων και διδακτικού υλικού, με την ανάθεση ασκήσεων και κριτική ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων και την εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω διαδικτυακών συνεδριών.

Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα

Παρουσιάσεις σε μορφή βίντεο με συγκεκριμένη θεματολογία προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε μαθήματος, συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της διδακτέας ύλης.

Live streaming συναντήσεις

Προγραμματισμένες ομαδικές βιντεοκλήσεις προσφέρουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως συνεργασία και αλληλεπίδραση με το διδάσκοντα αλλά και με την υπόλοιπη ομάδα.

Ατομικές Συνεδρίες

Επικοινωνία εξ αποστάσεως µέσω προγραµµατισµένων τηλεδιασκέψεων μεταξύ του επιβλέποντος-διδάσκοντος και του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά για την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών και την επίλυση αποριών.

Δημιουργία και Κριτική Φωτογραφικού Έργου

Ανάθεση φωτογραφικών - δημιουργικών εργασιών με στόχο την εξοικείωση στην πράξη με την αισθητική και την τεχνική του μέσου. Περιλαμβάνει κριτική ανάλυση των φωτογραφιών των συμμετεχόντων.

Διδακτικό Υλικό

Παροχή διδακτικού υλικού, αποτελούμενο από σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή και πρόσθετη βιβλιογραφία. Το υλικό διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

Δια Ζώσης Συνάντηση

Δια ζώσης ομαδική συμβουλευτική συνάντηση (προαιρετική). Η συναντήση θα μαγνητοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα, επομένως ο εκπαιδευόμενος μπορεί να την παρακολουθεί όποτε και όσες φορές θέλει.

Πιστοποιητικό
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

Δίδακτρα & Τρόποι Πληρωμής
Το συνολικό κόστος συμμετοχής για τον δεύτερο κύκλο του εξ αποστάσεως προγράμματος ανέρχεται στα 270€.
Η εγγραφή κατοχυρώνεται με άμεση καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 135€. Το υπόλοιπο ποσό των 135€ θα πρέπει να καταβληθεί στο 6ο μάθημα.
Mε καταβολή του ποσού εφάπαξ πριν από την έναρξη των μαθημάτων, προσφέρεται έκπτωση 20€.
Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή απευθείας στη γραμματεία του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας (Δευ-Παρ 11.00-15.00 & 18.00-21.00).
Eπιπλέον παροχές για τους συμμετέχοντες: Με κάθε εγγραφή προσφέρεται δωρεάν ετήσια συνδρομή μέλους στο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας / Δωρεάν είσοδος στις εκθέσεις του Athens Photo Festival 2020.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο εργαστήριο, συμπληρώνοντας την online αίτηση συμμετοχής ή απευθείας στη γραμματεία του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας (Δευ-Παρ 11.00-15.00 & 18.00-21.00). Το εξ αποστάσεως εργαστήριο λόγω της φύσης του απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους από όλη την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ωστόσο, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία των συμμετεχόντων με τον διδάσκοντα και ως εκ τούτου τηρείται σειρά προτεραιότητας. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας καθώς ο αριθμός των αιτήσεων αναμένεται να υπερβεί τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά σεμινάριο.

Επικοινωνία
Τ: 210 9211751 (Δευ-Παρ 11.00-15.00 & 18.00-21.00), E: contact@hcp.gr