HCP Network Websites
Δημιουργική Φωτογραφία
1ος Κύκλος (e-learning)
Εισαγωγή στην Τεχνική & Αισθητική της Φωτογραφίας
Eξ αποστάσεως (e-learning) πρόγραμμα επιμόρφωσης στη φωτογραφία

Διδάσκων: Στέργιος Καράβατος

Έναρξη πρώτου κύκλου: 24 Νοεμβρίου

Διάρκεια: 12 διδακτικές εβδομάδες

Ο πρώτος κύκλος του εξ αποστάσεως (e-learning) προγράμματος μαθημάτων Δημιουργικής Φωτογραφίας (Εισαγωγή στην Tεχνική και Aισθητική της Φωτογραφίας) απευθύνεται σε άτομα που δεν διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις  και επιθυμούν να προσεγγίσουν τη φωτογραφία τόσο τεχνικά όσο και μέσω μιας συνολικής θεώρησης του μέσου και της πρακτικής του. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχήμα σύγχρονης διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, το οποίο ενσωματώνει και αξιοποιεί όλες τις νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένες μεθόδους που διευκολύνουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, καθοδήγηση, επικοινωνία και αλληλεπίδραση συμμετεχόντων και εκπαιδευτή.

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές τεχνικές παραμέτρους της λήψης, της σύνθεσης και του φωτισμού και η πρακτική τους εξάσκηση πάνω σε κύριες θεματικές και προσεγγίσεις του φωτογραφικού μέσου, όπως το πορτραίτο, το στιγμιότυπο, η τοπιογραφία, το στιγμιότυπο και το still life.

Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω ειδικά διαμορφωμένης και φιλικής προς το χρήστη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας την παροχή βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων και διδακτικού υλικού, με την ανάθεση ασκήσεων και κριτική ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων και την εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω διαδικτυακών συνεδριών. Η διάρθρωση του προγράμματος των μαθημάτων και τα σχετικά διδακτικά εργαλεία προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους ευελιξία στον χώρο, τον χρόνο και τον ρυθμό της μάθησης και διασφαλίζουν εξατομικευμένο χαρακτήρα μάθησης.

Όσοι έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στον δεύτερο κύκλο. Στον κύκλο αυτό οι συμμετέχοντες ωθούνται να αναπτύξουν περαιτέρω τα δικά τους φωτογραφικά ενδιαφέροντα και το προσωπικό τους ύφος και αφετέρου να αναζητήσουν τη δική τους μεθοδολογία για την παραγωγή φωτογραφικού έργου.

Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα

Παρουσιάσεις σε μορφή βίντεο με συγκεκριμένη θεματολογία προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε μαθήματος, συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της διδακτέας ύλης.

Live streaming συναντήσεις

Έξι προγραμματισμένες ομαδικές συναντήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως συνεργασία και αλληλεπίδραση (σε πραγματικό χρόνο) με το διδάσκοντα αλλά και με την υπόλοιπη ομάδα.

Ατομικές Συνεδρίες

Επικοινωνία εξ αποστάσεως µέσω προγραµµατισµένων τηλεδιασκέψεων μεταξύ του επιβλέποντος-διδάσκοντος και του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά για την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών και την επίλυση αποριών.

Δημιουργία και Κριτική Φωτογραφικού Έργου

Ανάθεση φωτογραφικών - δημιουργικών εργασιών με στόχο την εξοικείωση στην πράξη με την αισθητική και την τεχνική του μέσου. Περιλαμβάνει κριτική ανάλυση των φωτογραφιών των συμμετεχόντων.

Διδακτικό Υλικό

Παροχή διδακτικού υλικού, αποτελούμενο από σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή και πρόσθετη βιβλιογραφία. Το υλικό διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

Δια Ζώσης Συνάντηση

Δια ζώσης ομαδική συμβουλευτική συνάντηση (προαιρετική). Η συναντήση θα μαγνητοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα, επομένως ο εκπαιδευόμενος μπορεί να την παρακολουθεί όποτε και όσες φορές θέλει.

Πιστοποιητικό
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

Δίδακτρα & Τρόποι Πληρωμής

Το συνολικό κόστος συμμετοχής για τον πρώτο κύκλο του εξ αποστάσεως προγράμματος ανέρχεται στα 270€.
Η εγγραφή κατοχυρώνεται με άμεση καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 135€. Το υπόλοιπο ποσό των 135€ θα πρέπει να καταβληθεί στο 6ο μάθημα.
Mε καταβολή του ποσού εφάπαξ πριν από την έναρξη των μαθημάτων, προσφέρεται έκπτωση 20€.
Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή απευθείας στη γραμματεία του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας (Δευ-Παρ 11.00-15.00 & 18.00-21.00).
Eπιπλέον παροχές για τους συμμετέχοντες: Με κάθε εγγραφή προσφέρεται δωρεάν ετήσια συνδρομή μέλους στο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας / Δωρεάν είσοδος στις εκθέσεις του Athens Photo Festival 2020.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο εργαστήριο, συμπληρώνοντας την online αίτηση συμμετοχής ή απευθείας στη γραμματεία του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας (Δευ-Παρ 11.00-15.00 & 18.00-21.00). Το εξ αποστάσεως εργαστήριο λόγω της φύσης του απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους από όλη την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ωστόσο, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία των συμμετεχόντων με τον διδάσκοντα και ως εκ τούτου τηρείται σειρά προτεραιότητας. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας καθώς συχνά ο αριθμός των αιτήσεων αναμένεται να υπερβεί τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά σεμινάριο.

Επικοινωνία
Τ: 210 9211751 (Δευ-Παρ 11.00-15.00 & 18.00-21.00), E: contact@hcp.gr