Εργαστήριο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΙΙ

Έναρξη εγγραφών για τον δεύτερο κύκλο του εργαστηρίου
ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση. Η ενημέρωσή σας για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων δύο εργάσιμων ημερών. Αν δε βρείτε το email εγγραφής στο φάκελο εισερχομένων σας, παρακαλούμε να ελέγξετε το φάκελο ανεπιθύμητων (spam), καθώς το μήνυμα μπορεί να βρίσκεται εκεί.

Επιπλέον, ενθαρρύνουμε τους ενδιαφερόμενους να μην αναβάλλουν την εγγραφή τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους καθώς και να επιλέξουν το τμήμα της προτίμησής τους. Ο αριθμός θέσεων σε κάθε τμήμα είναι περιορισμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας αναλόγως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης συμμετοχής. Η συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης δεν είναι δεσμευτική.