Εισαγωγή στην Τέχνη της Φωτογραφίας

Σεμιναριακό πρόγραμμα για παιδιά 11-13 και εφήβους 14-17 ετών
Εργαστήριο για μαθητές Γυμνασίου
Διάρκεια: 16 Οκτωβρίου – 11 Δεκεμβρίου 2022
Ημέρα και ώρες εργαστηρίων:
Κυριακή, 11.45-13.45
Σύνολο συναντήσεων: 8
Διδάσκουσα: Νατάσσα Κοτσάμπαση
Εργαστήριο για μαθητές Λυκείου
Διάρκεια: 16 Οκτωβρίου – 11 Δεκεμβρίου 2022
Ημέρα και ώρες εργαστηρίων:
Κυριακή, 14.00-16.00
Σύνολο συναντήσεων: 8
Διδάσκουσα: Νατάσσα Κοτσάμπαση