Εοσαγωγή στην Τέχνη της Φωτογραφίας

Σεμιναριακό πρόγραμμα για παιδιά 7-12 ετών και για εφήβους 13-17 ετών
Εργαστήριο για παιδιά 7-12 ετών
Διάρκεια: 30 Οκτωβρίου – 18 Δεκεμβρίου 2021
Ημέρα και ώρες εργαστηρίων:
Σάββατο, 11.00-13.00
Σύνολο συναντήσεων: 8
Διδάσκουσα: Νατάσσα Κοτσάμπαση
Εργαστήριο για εφήβους 13-17 ετών
Διάρκεια: 30 Οκτωβρίου – 18 Δεκεμβρίου 2021
Ημέρα και ώρες εργαστηρίων:
Σάββατο, 13.00-15.00
Σύνολο συναντήσεων: 8
Διδάσκουσα: Νατάσσα Κοτσάμπαση