ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Το Athens Photo Festival, αποτελεί μια διαρκώς εξελισσόμενη πλατφόρμα παρουσίασης των σύγχρονων τάσεων από το χώρο της καλλιτεχνικής φωτογραφίας , αποτελώντας το κορυφαίο φεστιβάλ του είδους του στην Ελλάδα.

EKΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες κοινού (μαθητές, σπουδαστές, ειδικές/ευάλωτες ομάδες, φιλότεχνο κοινό, κ.ά.), προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε δημιουργικά εργαστήρια.

ΦΩΤΟΘΗΚΗ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Οι αρχειακές συλλογές περιλαμβάνουν περισσότερα από 2.500 φωτογραφικά έργα Ελλήνων και ξένων σύγχρονων δημιουργούν, ενώ η βιβλιοθήκη του Κέντρου περιλαμβάνει 5.000 τίτλους βιβλίων και καλλιτεχνικών εκδόσεων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Προώθηση του έργου νέων δημιουργών, διενέργεια ανοιχτών προσκλήσεων, συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών, ενίσχυση της κινητικότητας καλλιτεχνών με την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και του νέου προγράμματος residency.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας (ΕΚΦ) είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία στο χώρο της σύγχρονης τέχνης και του πολιτισμού. Με βάση τους γενικούς προγραμματικούς του στόχους, έχει ως κεντρικό άξονα των δράσεών του την προβολή, διάδοση και προώθηση της ελληνικής φωτογραφικής παραγωγής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τη σταδιακή ανάδειξη του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου που διαδραματίζει η φωτογραφική τέχνη στη σύγχρονη κοινωνία.

Πέρα από τη διοργάνωση του Athens Photo Festival (1987 έως σήμερα) που αποτελεί τον πυρήνα της δράσης του ΕΚΦ καθώς και την εκτεταμένη εκθεσιακή και επιμορφωτική του δραστηριότητα, διευρύνει τα όριά του με νέες ιδέες και προτάσεις, εναρμονισμένες στις απαιτήσεις της εποχής, δίνοντας το στίγμα του διευρυμένου ρόλου του εντός και εκτός Ελλάδας. Επικεντρώνεται στη φωτογραφία αλλά δεν εξαντλείται σε αυτήν, εντάσσοντας στο θεσμικό του πλαίσιο συγγενείς μορφές τέχνης και έκφρασης.

symposio

Σύντομο Ιστορικό

Το ΕΚΦ, ιδρύθηκε το 1986 με πρωτοβουλία του Σταύρου Μωρεσόπουλου και αναδύθηκε μέσα από την εντεινόμενη πολιτιστική δραστηριότητα και τις ζυμώσεις της εποχής. Με τη θεσμοθέτηση του Athens Photo Festival (πρώην Διεθνής Μήνας Φωτογραφίας), που αποτελεί σήμερα ένα από τα πέντε παλαιότερα φεστιβάλ φωτογραφίας στον κόσμο, ήρθε να καλύψει ένα κενό που άφηνε η έλλειψη ενός ανάλογου θεσμού. Μέσα από τη δράση του προσέδωσε για πρώτη φορά μια διεθνή προοπτική μέσα από την παρουσίαση του ελληνικού φωτογραφικού έργου σε διοργανώσεις μεγάλης κλίμακας του εξωτερικού και έχει προκαλέσει σημαντικά δημοσιεύματα και αφιερώματα σε έγκυρα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του διεθνούς Τύπου.

Οι δράσεις του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας πραγματοποιούνται μέσα από τη στενή συνεργασία μιας ομάδας θεωρητικών, καλλιτεχνών και επαγγελματιών από τον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού. Στόχος της πολιτικής του Κέντρου είναι να ενθαρρύνονται και εφαρμόζονται μακροχρόνιες και πολύπλευρες συνεργασίες με άλλους πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς φορείς από την Ελλάδα και τη διεθνή σκηνή. Η απρόσκοπτη συνέχιση του πολιτιστικού έργου του ΕΚΦ επιτυγχάνεται κυρίως χάρη στη στήριξη μελών, εθελοντών, εταίρων και υποστηρικτών. Το ΕΚΦ είναι φορέας πιστοποιημένος με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008.