Εργαστήριο Δημιουργικής Φωτογραφίας IIΙ

Πείτε μας λίγα λόγια εσάς

Ενόψει της πρώτης συνάντησης του τρίτου κύκλου του σεμιναρίου Δημιουργικής Φωτογραφίας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την online φόρμα ερωτηματολογίου, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες στους διδάσκοντες.