Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, μετά την πολύχρονη λειτουργία των διά ζώσης εργαστηρίων φωτογραφίας, διοργανώνει εντατικό εξ αποστάσεως σεμινάριο εισαγωγής στην καλλιτεχνική φωτογραφία σχετικά με την τεχνική, την αισθητική και τη θεωρία της.

Τα μαθήματα να πραγματοποιούνται ανά 2 εβδομάδες (10 μαθήματα συνολικά) και στηριζόνται στη γνώση και πρακτική εμπειρία της ομάδας διδασκόντων του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχήμα ευέλικτης μεθοδολογίας, το οποίο ενσωματώνει συγκεκριμένες πρακτικές που διευκολύνουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, καθοδήγηση και επικοινωνία. Η εκπαιδευτική διαδικασία οργανώνεται στη βάση ενός χρονοδιαγράμματος στο οποίο συνδυάζονται,προγραμματίζονται και εντάσσονται και προγραμματίζονται:
Παροχή διδακτικού υλικού και βοηθήματα, αποτελούμενο από βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, παράλληλα κείμενα και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
Ανάθεση δημιουργικών ασκήσεων με στόχο την πρακτική διερεύνυση των διαφορετικών διδακτικών ενοτήτων.
Επικοινωνία εξ αποστάσεως µέσω τριών προγραµµατισµένων τηλεδιασκέψεων Skype μεταξύ του επιβλέποντος-διδάσκοντος και του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά για την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών και την επίλυση προβλημάτων.
Διά ζώσης συναντήσεις (προαιρετικές), διάρκειας 4 ωρών η κάθε μία, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τρεις φορές κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα για μια προσωπική επαφή με τους διδάσκοντες αλλά και με την υπόλοιπη ομάδα.

Σε ποιους απευθύνεται
Το εξ αποστάσεως (e-learning) Σεμινάριο Φωτογραφίας απευθυνύνεται σε άτομα που έχουν μικρή ή και καθόλου εμπειρία. Αν και το εξ αποστάσεως εργαστήριο λόγω της φύσης του απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους από όλη την Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο αριθμός των συμμετεχόντων να είναι περιορισμένος, δεν θα υπερβαίνει τους 12 ανά κύκλο.

Πρόγραμμα και Χώρος Διεξαγωγής
Το εργαστήριο θα πραγματοπιηθεί από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 2 Μαρτίου.

Οι δια ζώσης προαιρετικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν θα διεξαχθούν στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας, στη διεύθυνση Στρατηγού Κοντούλη 3 (πλησίον σταθμού Συγγρού-Φιξ).

Πιστοποιητικό
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα δοθούν στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον εξ αποστάσεως εργαστήριο, συμπληρώνοντας την online αίτηση συμμετοχής ή απευθείας στη γραμματεία του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας (Δευ-Παρ 10.00-15.30).

Επικοινωνία
Τ: 210 9211751 (Δευτ-Παρ. 11:00-16:00), E: contact@hcp.gr